Sprzedać auto i na tym nie stracić – porady w rozliczeniu VAT

Samochód, który używany jest jedynie w celach związanych z działalnością firmy, może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Oznacza to, że wszystkie koszty i wydatki związane z tym pojazdem mogą zostać ujęte jako koszty amortyzacyjne. Dla przedsiębiorcy jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ generuje wtedy większe koszty, a to pozytywnie wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Kiedy VAT-u nie odliczysz

Warto pamiętać, że mówimy w takim wypadku o tak zwanej sprzedaży środków trwałych. Do 2014 roku prawo działało w taki sposób, że niezależnie czy samochód kwalifikowany był na poczet środków trwałych w firmie, czy też nie można było go sprzedać z możliwością odliczenia pełnej kwoty podatku VAT. Wystarczyło, że od momentu sprzedania samochodu do momentu wprowadzenia go do firmy minęło więcej niż pół roku. Po upływie tego czasu, można było spokojnie dokonywać sprzedaży.

Nowelizacja z kwietnia 2014 roku zmieniła obowiązujące przepisy w stopniu znacznym. Nie istotne jest już po jakim czasie od nabycia pojazdu został on sprzedany, oraz czy podatnik skorzystał z możliwości odliczenia podatku czy nie (ważne jest tylko, czy prawnie miał taką możliwość). W obu przypadkach prawo do pełnego zwrotu stawki 23% zostaje odebrane.

Kolejne przypadki, w których nie można od sprzedaży pojazdu odliczyć podatku:

  1. Gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (Art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT) oraz z tytułu nabycia go, dokonującemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie można odliczyć podatku od takiego pojazdu, jeśli oba warunki zostaną spełnione.
  2. Gdy kupujemy jako przedsiębiorca zajmujący się ciągłym obrotem pojazdami, z zamiarem dalszej odsprzedaży.
  3. Gdy pojazd kupiony jest od osoby fizycznej, ale podatnik nie przejawiał zamiaru dalszej odsprzedaży auta, a pojazd służył działalności opodatkowanej.

 

Jak sprzedać auto, gdy firma została zlikwidowana

 

W momencie, gdy dochodzi do zamknięcia przedsiębiorstwa. Szef zobowiązany jest do przeprowadzenie inwentaryzacji dóbr firm i spisaniu remanentu likwidacyjnego. Polega to na spisie wszystkich dóbr produkcji własnej oraz towary nabyte, które nie zostały odsprzedane i przedstawieniu ich stanu na dzień likwidacji. Wszystkie te towary nie są objęte ulgą VAT.  W przypadku późniejszej sprzedaży samochodów, czynność ta korzysta ze zwolnienia z VAT, jeżeli zostanie dokonana przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym powstała obowiązek podatkowy z związku z likwidacją działalności.

 

A kiedy jesteś w stanie swój VAT skorygować

 

Dotyczy to sytuacji, w której sprzedajemy samochód firmowy kupiony przed upływem 60 miesięcy od daty zakupu. Mamy wtedy sytuacje, w której państwo umożliwia nam odliczenie kwoty podatku VAT w wysokości 50% i 100% (w zależności od celu, który wskażemy jako powód zakupienia pojazdu). W przypadku, gdy mówimy o refundacji całego VAT-u to przy dokonania sprzedaży będzie wymagana korekta ujemna, proporcjonalna do okresu użytkowania pojazdu, który minął od momentu zakupu. Mówimy oczywiście o odliczaniu podatku na poziomie 23%.

Dodaj komentarz