Smog w Polsce

Smog – czy jego przyczynami są rzeczywiście kierowcy?

Nikt nie wątpi, że smog negatywnie wpływa na nasze zdrowie, organizacje rządowe starają się wprowadzać różne programy mające na celu poprawę jakości naszego powietrza. Między innymi przekonują do korzystania z transportu miejskiego w celu ograniczenia samochodów na drogach. Ale czy aby na pewno tylko kierowcy są odpowiedzialni za ten problem?

Czym jest smog?

Najprościej mówiąc jest to zanieczyszczenie powietrza, w którym występuje wysoki poziom niekorzystnych dla naszego zdrowia substancji. A są nimi między innymi tlenek siarki, ozon oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wszystkie te składniki smogu są niewidocznie gołym okiem. Ale przy każdym wdechu dostają się do naszych płuc, skazując nas na przykre konsekwencje w późniejszym czasie.

Smog przypomina mgłę unoszącą się nad miastem, powietrze gryzie w gardło przy oddychaniu i możemy generalnie mieć złe samopoczucie. Najczęściej powstaje przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności.

Istnieją specjalne urządzenia mierzące skład powietrza, wyłapując ilość negatywnych cząstek stałych w pobranej próbce. Na tej podstawie można stwierdzić czy dopuszczalne normy są przekroczone.

Przy dużym zanieczyszczeniu powietrza zaleca się zamknięcie okien i w miarę możliwości niewychodzenie z domu.

Skąd się bierze smog?

W głównej mierze za smog w naszym kraju odpowiedzialne są piece w domach i mieszkaniach, następnie transport a na końcu produkcja. Jednakże istnieje duża zależność na powstawanie smogu między transportem a paleniem w piecach. W wyniku spalania paliwa użytego w piecu, odrobiny pyłów dostają się do atmosfery a następnie spadają na nasze drogi. To prowadzi do kolejnego etapu powstawania smogu. Mianowicie samochody przez poruszanie się sprawiają, że cały pył i szkodliwe drobiny unoszą się. Dodajmy do tego jeszcze spaliny samochodowe, bezwietrzną pogodę i wilgotność. Przy takiej kombinacji na pewno otrzymamy smog.

Jak ograniczyć smog?

Różne organizacje zachęcają do korzystania z transportu zbiorowego. Jest to jak najbardziej dobra próba ograniczania smogu. Mniej samochodów na ulicach, wiąże się z mniejszym ścieraniu nawierzchni asfaltowej, mniejszą emisją spalin. A co za tym idzie zredukowaniem ilości pyłów w naszym powietrzu. Dobrym pomysłem jest również mycie ulic. Nie zawsze jest to możliwe, ale gdy już zostanie zrealizowane, ilość pyłów powstałych na skutek ruchu kołowego znacznie się zmniejsza.

Ostatnimi czasy Polska stara się również uświadamiać obywateli naszego państwa, o niekorzystnym wpływie palenia śmieci. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, największym źródłem smogu jest właśnie używanie niewłaściwego paliwa w domowych piecach, które nigdy nie spali się w 100%. Uczulona na takie przypadki została straż miejska oraz policja. Zakupiono do tych służb specjalne drony, których zadanie polega na badaniu składu dymu wydobywającego się z naszego komina. W razie nieprawidłowości jesteśmy narażeni na mandat karny w wysokości nawet 500 zł.

Smog – czy jego przyczynami są rzeczywiście kierowcy?

Kierujący samochodami mają duży wpływ na jakość naszego powietrza. Co prawda nie są główną przyczyną smogu ale w trosce o nasze powietrze powinniśmy czasem zastanowić się nad alternatywnymi środkami transportu, bądź też komunikacją zbiorową.

Dodaj komentarz