Dlaczego benzyna zawsze kosztuje za dużo?

Na przełomie 2018 i 2019 roku cena benzyny w Polsce dość mocno spadła. Na chwilę obecną za litr bezołowiowej zapłacimy w granicach 4,80 zł. Dla wszystkich kierowców, oraz przedsiębiorców którym zależy na obniżeniu kosztów. Co jednak składa się na ostateczny koszt paliwa i dlaczego zawsze jest troszkę za duży?

Podatki, podatki

 

Tak jak w wypadku każdego produktu, czy usługi tak i przy zakupie paliwa sporą częścią opłaty jest danina dla państwa. W wypadku benzyny około 60% opłat które ponosimy jako konsument to podatki. Badania Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wylicza części składowe oleju napędowego na stacji benzynowej:

 

  • marża stacji benzynowej – 2%
  • podatek VAT – 19%
  • opłata paliwowa – 7%
  • podatek akcyzowy – 30%
  • cena netto baryłki – 42%

 

W wypadku benzyny bezołowiowej koszta rozkładają się w taki sposób:

 

  • marża stacji benzynowej – 2%
  • podatek VAT – 19%
  • opłata paliwowa – 5%
  • podatek akcyzowy – 23%
  • cena netto w rafinerii – 40%

 

Warto pamiętać, że opłaty pobierane przez państwo są naliczane hurtowo od zakupionej ilości paliwa, a nie w momencie sprzedaży konsumentowi detalicznemu. Dlatego wskaźnikiem, który jest dla wahania cen paliw na świecie najważniejszym jest rynkowa cena baryłki ropy. A ta z kolei zależy od sytuacji gospodarczej na rynkach światowych.

 

Jak wyliczane są ceny paliw w rafineriach?

 

Hurtowe ceny paliwa w Polsce są regulowane przede wszystkim ceną baryłki ropy na rynku światowym oraz stosunkiem ceny wartości złotówki do amerykańskiego dolara. To właśnie dolar jest podstawową walutą rozliczeniową na rynku ropy naftowej.

Na cenę za baryłkę ropy najważniejszy wpływ mają aktualny oraz spodziewany popyt i podaż tego surowca, a także kondycja waluty rozliczeniowej, na całym świecie jest to nadal dolar amerykański. Na cenę surowca mają również wpływ działania podejmowane przez inwestorów na rynkach finansowych. Dużo zależy także od geopolityki, działań OPEC ( Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) oraz mocarstw takich jak USA i Rosja oraz kraje arabskie na Bliskim Wschodzie.

Cany są mocno uzależnione od sytuacji wojny oraz pokoju w tamtych rejonach świata. Oczywistym jest, że w sytuacji zagrożenia trudniej będzie handlować. Operacje militarne prowadzone na danym obszarze skutecznie wydłużają proces transportu paliwa. Potrzebne jest również odpowiednia ochrona tego surowca. A to samo w sobie generuje większe koszty.

Drugi czynnik, o którym wspomnieliśmy, a więc stosunek ceny PLN do dolara amerykańskiego, uzależniony jest, najkrócej mówiąc, od szeroko rozumianej kondycji polskiej i amerykańskiej gospodarki. Oczywiście dla notowań tej pary walutowej dużo ważniejsza jest sytuacja w USA. Jako część Unii Europejskiej mamy dużo mocniejszą pozycję negocjacyjną niż w momencie, w którym próbowaliśmy dogadać ceny paliwa sami. Jednak nawet w takim momencie musimy być świadomi, że do momentu w którym nie dokonamy modernizacji rozwiązań energetycznych i nie zaczniemy wykorzystywać w większym stopniu czystej energii, te dwa mocarstwa dalej będą mogły dyktować reszcie swoje warunki.

Dodaj komentarz